ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8มี.ค.ที่ผ่านมา

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8มี.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่ 3 จัดโดย สป.อว. โดยมีเนื้อหาการประชุม ในประเด็น...
ลิ้งค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรับรองการผ่านการอบรม EdPEx Criteria

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรับรองการผ่านการอบรม EdPEx Criteria

เปิดดู/ดาวน์โหลด Click Here หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านอบรมและรับเกียรติบัตร (ใบรับรองผ่านการอบรม)จะต้องเข้าร่วมการอบรม ทั้ง 2 วัน  ในห้องอบรม (หรือเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง จากจำนวนเวลารวมทั้งหมด 16...
ลิ้งค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรับรองการผ่านการอบรม EdPEx Criteria

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรรับรองการผ่านการอบรม EdPEx Criteria

เปิดดู/ดาวน์โหลด Click Here หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านอบรมและรับเกียรติบัตร (ใบรับรองผ่านการอบรม)จะต้องเข้าร่วมการอบรม ทั้ง 2 วัน  ในห้องอบรม (หรือเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง จากจำนวนเวลารวมทั้งหมด 16...
กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 6 : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 6 : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 งานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ EdPEx เพื่อการพัฒนาองค์กรในประเด็น ดังนี้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and KnowledgeManagement) การวัด...
คณาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

คณาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OP และ overview) ครั้งที่ 2 จัดโดย สป.อว. หมวด 1...