ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม OBE 9-10 เมษายน 2567

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม OBE 9-10 เมษายน 2567

ขั้นตอนการกดรับเกียรติบัตร คลิกข้อความ  Code  (คอลัมธ์ขวาสุดของตาราง) คลิกที่ปุ่ม  Verify คลิกที่ปุ่ม View Certificate Full name with profile link Status Date issued Code นางจุฑากนก เพชรศรีสุก Valid วันพุธ, 10 เมษายน 2024, 4:17PM 7109977873NP นางสาวกัลยา อรรถกุล Valid...
ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8มี.ค.ที่ผ่านมา

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8มี.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่ 3 จัดโดย สป.อว. โดยมีเนื้อหาการประชุม ในประเด็น...
กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 6 : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 6 : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 งานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ EdPEx เพื่อการพัฒนาองค์กรในประเด็น ดังนี้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and KnowledgeManagement) การวัด...
คณาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

คณาจารย์และบุคลากร มรภ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OP และ overview) ครั้งที่ 2 จัดโดย สป.อว. หมวด 1...
กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 4 : หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 4 : หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 งานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 4 เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ รวมทั้งกระบวนการทำงาน...
กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 3 : หมวด 3 ลูกค้า (Customers)

กิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 3 : หมวด 3 ลูกค้า (Customers)

25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 งานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรม EdPEx Time ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า (Customers) ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations)  ความผูกพันของลูกค้า (CUSTOMER ENGAGEMENT)...