Loading Events

« All Events

การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

June 6 @ 8:30 น. - June 18 @ 16:30 น. UTC+7

หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ
ผู้ดูแลระบบ เข้าดูผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OITโดยในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT ผู้ดูแลระบบจะต้องดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ผ่านระบบ ITASโดยระบบ ITAS จะปิดรับการขอชี้แจงเพิ่มเติม
แบบวัด OIT ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น

Details

Start:
June 6 @ 8:30 น. UTC+7
End:
June 18 @ 16:30 น. UTC+7
Event Category:

Organizer

งาน ITA.SRRU

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 moo 1 Surin-Prasart Rd.
surin, surin 32000 Thailand
+ Google Map
Shares